Buitenland: spoedeisende zorg

Als u onverwachts zorg nodig heeft in het buitenland.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

 • Basisverzekering

  100% volgens Nederlands tarief

  Zorg die onder basisverzekering valt, tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

 • Start

  Start vergoedingen gelden ook in het buitenland

  Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

 • Student

  Student vergoedingen gelden ook in het buitenland

  Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

 • Plus

  Plus vergoedingen gelden ook in het buitenland

  Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

 • Optimaal

  Optimaal vergoedingen gelden ook in het buitenland

  Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

 • Top

  Top vergoedingen gelden ook in het buitenland

  Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

 • Excellent

  Aanvulling vergoeding basisverzekering + Zorg volgens vergoedingen Excellent

  • Aanvulling basisverzekering als zorg duurder is dan in Nederland, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
  • Zorg die onder Excellent valt, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
  • Geregistreerde geneesmiddelen
  • Niet-geneesmiddelen, max. € 350 per kalenderjaar
  • Ziekenvervoer naar de zorgverlener
 • Zorg op reis

  Aanvulling vergoeding basisverzekering

  • Aanvulling basisverzekering als zorg duurder is dan in Nederland, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
  • Geregistreerde geneesmiddelen
  • Niet-geneesmiddelen, max. € 250 per kalenderjaar
  • Ziekenvervoer naar de zorgverlener
 • Tandplus A

  Tandplus A vergoedingen gelden ook in het buitenland

 • Tandplus B

  Tandplus B vergoedingen gelden ook in het buitenland

 • Tandplus C

  Tandplus C vergoedingen gelden ook in het buitenland

 • Tand Preventief

  Tand Preventief vergoedingen gelden ook in het buitenland

Wat u vergoed krijgt

Heeft u in het buitenland met spoed zorg nodig, bijvoorbeeld door een ongeval of een plotselinge ziekte? Dat is spoedeisende zorg, dus zorg die u onverwachts nodig heeft en meteen moet krijgen en die niet kan wachten tot u weer terug bent in eigen land. Zodat u uw reis of verblijf niet hoeft af te breken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor vergoeding. We zetten het voor u op een rij.

Wat vergoedt de basisverzekering?

Staat bij de vergoedingen dat de basisverzekering de zorg vergoedt? Dan is dat ook zo als u die zorg met spoed in het buitenland krijgt. Er gelden 2 belangrijke beperkingen:

1. de basisverzekering vergoedt maximaal het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Het komt regelmatig voor dat zorg in het buitenland duurder is dan zorg in Nederland. De rest moet u dan zelf betalen

2. niet alle zorg in het buitenland voldoet aan de voorwaarden van de basisverzekering. Voldoet de zorg niet aan deze voorwaarden? Dan krijgt u geen vergoeding

Of: vergoeding volgens de regels van het land waar u de zorg krijgt

Woont u in een EU-, EER- of verdragsland en krijgt u de spoedeisende zorg in een ander EU-, EER- of verdragsland? Dan kunt u ook kiezen voor vergoeding volgens de regels van het land waar u de zorg krijgt. Door gebruik te maken van uw Europese zorgpas (EHIC) of een Verdragsformulier 111.

Wat vergoedt de aanvullende verzekering?

Zorg op reis en Excellent vullen voor spoedeisende zorg in het buitenland de vergoeding van de basisverzekering aan, tot het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt. Maar alleen als de zorg voor uw vertrek naar het buitenland niet te verwachten was. U hoeft dan niet bij te betalen als de zorg duurder is dan in Nederland.

Gaat het om een vergoeding uit uw aanvullende (tand)verzekering? Bijvoorbeeld de vergoeding voor fysiotherapie? Deze gelden ook als u de zorg in het buitenland krijgt. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als in Nederland. De aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal het wettelijke of marktconforme tarief van het land waar u de zorg krijgt.

Maar let op: de aanvullende verzekering Ontzorgplus vergoedt geen zorg of diensten in het buitenland.

Hier kunt u terecht

Een zorgverlener die in de door de overheid gebruikte registers staat in het land waar u de behandeling krijgt. Zonder zo’n register moet de zorgverlener in het register van de erkende beroepsgroep staan in dat land, als dat er is. De beroepsgroep moet de zorg als gebruikelijk zien.

Dit wordt niet vergoed

 • extra kosten in verband met een één- of tweepersoonskamer
 • hogere lonen voor artsen of kosten die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld bij inzet van een Chefarzt of Oberarzt (Duitsland) of supplementen (België)

Andere vergoedingen

Voor zorg waarvan u al wist dat u die moest krijgen, en zorg die kan wachten tot u weer terug bent in eigen land, geldt de vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

Neem contact op met onze alarmcentrale Artsen Alarm Service

Heeft u in het buitenland zorg nodig? Dan moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met onze alarmcentrale Artsen Alarm Service+31 (0)30 241 29 08alarmcentrale Artsen Alarm Service. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. Dat rekeningen duidelijk moeten zijn, en in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. En welke wisselkoers wij gebruiken voor rekeningen in een andere muntsoort dan de euro.

 • Zorg op reis of Excellent? Kijk ook in de uitgebreide voorwaarden Zorg op reis

  Voor Zorg op reis staan hierboven alleen de belangrijkste voorwaarden. De uitgebreide voorwaarden Zorg op reis bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. Zorg op reis is daar namelijk onderdeel van.

 • U geeft toestemming voor uitwisseling medische gegevens

  U geeft toestemming aan de medisch adviseur van onze alarmcentrale Artsen Alarm Service om, als dat nodig is, gegevens over te dragen aan onze medisch adviseur. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de behandeling of repatriëring.

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Het moet gaan om de zorg die normaal gesproken wordt verleend. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.