Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

Voor specialistische mondzorg.

Bekijk uw vergoedingen voor

Vergoeding per verzekering

  • Basisverzekering

    100%

  • Start

    Geen vergoeding

  • Student

    Geen vergoeding

  • Plus

    Geen vergoeding

  • Optimaal

    Geen vergoeding

  • Top

    Geen vergoeding

  • Excellent

    Geen vergoeding

  • Tandplus A

    Geen vergoeding

  • Tandplus B

    Geen vergoeding

  • Tandplus C

    Geen vergoeding

  • Tand Preventief

    Geen vergoeding

Wat u vergoed krijgt

Voor specialistische mondzorg gaat u naar de Mond-Kaak-Aangezichtschirurg (MKA-chirurg). Die wordt meestal kaakchirurg genoemd. Dat doen wij hierna ook.

De kaakchirurg werkt in een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBCNet als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomenZBC).

De basisverzekering vergoedt chirurgische tandheelkundige zorg. Het röntgenonderzoek dat daarbij nodig is vergoeden wij ook. Is het nodig dat u wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering ook de Ziekenhuisopname.

Hier kunt u terecht

  • kaakchirurgDe kaakchirurg heet officieel tandarts-specialist voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, kortweg MKA-chirurgkaakchirurg, in het ziekenhuis of een ZBCNet als een ziekenhuis een instelling voor medisch-specialistische zorg, maar meestal voor niet-spoedeisende, minder complexe zorg waarvoor u niet wordt opgenomenZBC

Dit wordt niet vergoed

Andere vergoedingen

Moet u naar de kaakchirurg voor een ernstige aandoening, zoals een aangeboren afwijking? Dan kan dat onder Bijzondere tandheelkunde vallen.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan geldt de vergoeding voor Tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de kaakchirurg gaat, moet u een verwijzing hebben van de tandarts, orthodontist, huisarts of een medisch specialist. Bij acute zorgZorg die niet kan worden uitgesteld, bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatieacute zorg is geen verwijzing nodig.

Soms heeft u vooraf toestemming van ons nodig

Behandelingen die op de limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgieEen lijst met behandelingen die u alleen vergoed krijgt na toestemming. De lijst is bij alle zorgverzekeraars hetzelfdelimitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Goed om te weten

  • De algemene regels zijn altijd van toepassing

    De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed.

  • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

    Hier is gebruikelijke zorg: de chirurgische tandheelkundige zorg van specialistische aard die kaakchirurgen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Wij zijn er voor u

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.