Vergoedingen

 

Over het jaar

Over het jaar

Basisverzekering

142,50 p/m

Student

★

11,66 p/m

Start

★ ★

7,88 p/m

Plus

★ ★ ★

20,02 p/m

Optimaal

★ ★ ★ ★

42,02 p/m

Top

★ ★ ★ ★ ★

64,02 p/m

Excellent

★ ★ ★ ★ ★ ★

131,56 p/m

Zorg op reis

★ ★ ★ ★ ★ ★

3,30 p/m

Tand Preventief

★ ★ ★

30,76 p/m

Tandplus A

★

12,54 p/m

Tandplus B

★ ★

28,60 p/m

Tandplus C

★ ★ ★

39,56 p/m

 • Vaak gezocht 4 Vergoedingen
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   Niet vergoed
  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   Behandelingen:

   • Lijst chronische fysiotherapie: vanaf 21e
   • Etalagebenen: max. 37
   • Artrose heup of knie: max. 12
   • COPD: afhankelijk van GOLD-stadium, 0 tot 70
   • Urine-incontinentie: max. 9
   • Reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis en COVID-19, uit vergoeding Voorwaardelijk toegelaten zorg
   Details

   Er kan een maximale behandelperiode gelden

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   100%, soms betaalt u een eigen bijdrage

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   100% bij medische indicatie, uit vergoeding Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

  • Orthodontie tot 18 jaar

   Alleen bij ernstige aandoeningen, uit vergoeding Bijzondere tandheelkunde

 • Tand 9 Vergoedingen

  Ruimere tanddekking?

  Bekijk Tandplus A
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   100%, soms betaalt u een eigen bijdrage

  • Fronttandvervanging

   100%, tot 23 jaar, als noodzaak is vastgesteld voor 18e verjaardag

  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Volledig kunstgebit en reparatie of rebasen, u betaalt een eigen bijdrage

  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   100%

  • Orthodontie tot 18 jaar

   Alleen bij ernstige aandoeningen, uit vergoeding Bijzondere tandheelkunde

  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Alleen bij ernstige aandoeningen, uit vergoeding Bijzondere tandheelkunde

  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   100% van de meeste behandelingen

  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Beperkt, volgens vergoedingen Kaakchirurgie, Gebitsprothese, Fronttandvervanging en Bijzondere tandheelkunde

  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Sommige gevallen

   Details

   Uit vergoeding Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, of vanaf 18 jaar volgens vergoedingen Kaakchirurgie, Gebitsprothese en Bijzondere tandheelkunde

   Bekijk vergoeding

 • Buitenland 2 Vergoedingen

  Ruimere werelddekking?

  Bekijk Zorg op reis
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   100% volgens Nederlands tarief

   Details

   Zorg die onder basisverzekering valt, tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   100% volgens Nederlands tarief

   Details

   Zorg die onder basisverzekering valt, tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

 • Alle 94 Vergoedingen
  • Ontzorgplus: aanpassing in woning of vervoer

   Niet vergoed
  • Acnebehandeling

   Niet vergoed
  • Allergeenvrije schoenen en hielbeschermers

   100% (behalve eigen bijdrage)

  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   Niet vergoed
  • Ambulancevervoer

   100%

   Details

   Tot 200 km

   Bekijk vergoeding

  • Anticonceptie

   100% tot 21 jaar,

   In bepaalde gevallen ook boven 21 jaar

   Soms betaalt u een eigen bijdrage

  • Audiologische zorg

   100%

   Details

   Bij een audiologisch centrum

   Bekijk vergoeding

  • Bevalling-TENS

   Niet vergoed
  • Beweegprogramma's

   Niet vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   100%, soms betaalt u een eigen bijdrage

  • Borstkanker: aanvullend onderzoek

   Oncotype DX in sommige gevallen

  • Borstprothesen

   100%

  • Borstvoeding: lactatiekundige

   Niet vergoed
  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   100% bij medische indicatie, uit vergoeding Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

  • Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

   100% (behalve eigen bijdrage)

  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   100% volgens Nederlands tarief

   Details

   Zorg die onder basisverzekering valt, tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   100% volgens Nederlands tarief

   Details

   Zorg die onder basisverzekering valt, tot bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenlandvaccinaties en preventieve geneesmiddelen

   Niet vergoed
  • CPAP-apparaat

   100%

  • Camouflage-instructie

   Niet vergoed
  • Daisyspelers

   100%

  • Diagnostiek voor eerstelijns zorg

   100%

  • Dialyse

   100%

   Details

   In een instelling of bij u thuis

   Bekijk vergoeding

  • Dieetpreparaten

   100%, in bepaalde situaties

  • Diëtetiek

   3 uur

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Zorg op reis: eerder terugkeren

   Niet vergoed
  • Eerstelijns verblijf

   100%

   Details

   3 maanden, langer na onze toestemming

   Bekijk vergoeding

  • Elektrische epilatie en laserbehandeling

   Niet vergoed
  • Erfelijkheidsonderzoek

   100%

   Details

   Erfelijkheidsonderzoek en -advies

   Bekijk vergoeding

  • Ergotherapie

   10 uur

  • ExpertClean tandenborstel

   Niet vergoed
  • Fronttandvervanging

   100%, tot 23 jaar, als noodzaak is vastgesteld voor 18e verjaardag

  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

   • Lijst chronische fysiotherapie: 100%
   • Andere indicaties: 9 behandelingen, en na verwijzing 9 extra behandelingen
   Details

   In de lijst chronische fysiotherapie kan een maximale behandelperiode staan

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   Behandelingen:

   • Lijst chronische fysiotherapie: vanaf 21e
   • Etalagebenen: max. 37
   • Artrose heup of knie: max. 12
   • COPD: afhankelijk van GOLD-stadium, 0 tot 70
   • Urine-incontinentie: max. 9
   • Reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis en COVID-19, uit vergoeding Voorwaardelijk toegelaten zorg
   Details

   Er kan een maximale behandelperiode gelden

   Bekijk vergoeding

  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

   100%

  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Volledig kunstgebit en reparatie of rebasen, u betaalt een eigen bijdrage

  • Geneeskundige ggz

   Bij (vermoeden van) psychische stoornis:

   • 100% bij gecontracteerde zorg
   • anders beperkte vergoeding
  • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

   Niet vergoed
  • Geneesmiddelen basisverzekering

   100%, soms betaalt u een eigen bijdrage

  • Geriatrische revalidatie

   100%

   Details

   Max. 6 maanden

   Bekijk vergoeding

  • Griepprik

   Niet vergoed
  • Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

   Tot 18 jaar 100%, vanaf 18 jaar 75%

  • Hospice

   Niet vergoed
  • Huisarts (huisartsenzorg)

   100%

  • Huishoudelijke hulp

   Niet vergoed
  • Hulp bij mantelzorg

   Niet vergoed
  • Hulphonden

   100%

  • Hulpmiddelen

   100%, soms betaalt u een eigen bijdrage

   Details

   Volgens de vergoedingen Hulpmiddelen basisverzekering

   Bekijk vergoeding

  • Hulpmiddelen bij diabetes

   100%

  • Hulpmiddelen bij pijnbestrijding (TENS)

   100%

  • Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

   100%

  • Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

   100%

  • Hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting

   100%

  • Hulpmiddelen bij problemen met horen

   100%

  • Hulpmiddelen bij problemen met spreken

   100%

  • Hulpmiddelen bij problemen met zien

   100%

  • Hulpmiddelen bij trombose

   100%

  • Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

   100%

  • Hulpmiddelen voor voeding

   100%

  • Incontinentiemateriaal

   100%

  • Infuuspomp voor geneesmiddelen

   100%

  • Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

   100%

  • In-vitrofertilisatie (ivf)

   Tot 43 jaar, 3 pogingen

   Details

   Na doorgaande zwangerschap opnieuw 3 pogingen

   Bekijk vergoeding

  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   100%

  • Kappen voor schedelbescherming

   100%

  • Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder

   Niet vergoed
  • Kortdurende uitleen (van hulpmiddelen bij problemen met bewegen)

   100%

  • Kraampakket

   Niet vergoed
  • Kraamzorg

   100%, u betaalt een eigen bijdrage

   Details

   Volgens Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg

   Bekijk vergoeding

  • Kuuroord

   Niet vergoed
  • Verblijf in een logeerhuis

   Niet vergoed
  • Logopedie

   100%

  • Loophulpmiddelen

   Niet vergoed
  • MRA

   100%

  • Mechanische beademing

   100%

   Details

   In een instelling of bij u thuis

   Bekijk vergoeding

  • Medisch specialist

   100%

   Details

   De meeste ziekenhuiszorg

   Bekijk vergoeding

  • Opname voor geneeskundige ggz

   100% bij gecontracteerde zorg

   Anders beperkte vergoeding

   Bij (vermoeden van) psychische stoornis

  • Orgaantransplantatie en -donatie

   100%

   Details

   Ook de meeste zorg voor de donor

   Bekijk vergoeding

  • Orthesen

   100%

  • Orthodontie tot 18 jaar

   Alleen bij ernstige aandoeningen, uit vergoeding Bijzondere tandheelkunde

  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Alleen bij ernstige aandoeningen, uit vergoeding Bijzondere tandheelkunde

  • Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

   100% (behalve eigen bijdrage)

  • Orthoptie

   100% bij bepaalde aandoeningen

  • Overgangsconsulente

   Niet vergoed
  • Persoonsalarmering

   100%

  • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

   100%, volgens reglement Zvw-pgb

  • Plastische chirurgie

   In bepaalde gevallen

  • Plaswekker

   Niet vergoed
  • Prenatale screening

   100%

  • Preventiecursussen

   Niet vergoed
  • Preventief onderzoek

   Bij medische reden, uit vergoedingen Huisarts, Medisch specialist of Erfelijkheidsonderzoek

  • Prothesen

   100%

  • Pruik

   € 454,50

   Details

   Max. per pruik

   Bekijk vergoeding

  • Psoriasisdagbehandeling

   100% uit vergoeding Medisch specialist

  • Psychische zorg bij de huisarts

   100%

  • Zorg op reis: repatriëring

   Niet vergoed
  • Medisch-specialistische revalidatie

   100%

   Details

   Revalidatie en medisch noodzakelijke opname

   Bekijk vergoeding

  • Second opinion

   100%

  • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

   Niet vergoed
  • Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

   100%

  • Steunpessarium

   Niet vergoed
  • Stoppen met roken

   Stoppen-met-rokenprogramma, met nicotinevervangers/geneesmiddelen

   Details

   1 keer per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Stottertherapie

   Niet vergoed
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Sommige gevallen

   Details

   Uit vergoeding Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, of vanaf 18 jaar volgens vergoedingen Kaakchirurgie, Gebitsprothese en Bijzondere tandheelkunde

   Bekijk vergoeding

  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   100% van de meeste behandelingen

  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Beperkt, volgens vergoedingen Kaakchirurgie, Gebitsprothese, Fronttandvervanging en Bijzondere tandheelkunde

  • Therapeutisch kamp voor jongeren

   Niet vergoed
  • Trombosedienst

   100%

  • Verbandmiddelen

   100%

  • Verbandschoenen

   100%

  • Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

   Niet vergoed
  • Vergoeding in bijzondere gevallen

   Na onze toestemming

   Details

   In onze beslissing staat wat u vergoed krijgt

   Bekijk vergoeding

  • Verhaalsbijstand bij letselschade

   Niet vergoed
  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving

   100% bij gecontracteerde zorg

   Details

   Anders beperkte vergoeding

   Bekijk vergoeding

  • Zorg op reis: vervangende chauffeur

   Niet vergoed
  • Vervangende mantelzorg

   Niet vergoed
  • Voetzorg

   Jaarlijkse voetcontrole
   Bij verhoogd risico op voetulcera: voetcontrole en voetzorg

  • Voorwaardelijk toegelaten zorg

   100% als u meedoet aan het onderzoek

  • Vruchtbaarheidsbehandelingen

   Tot 43 jaar

   Bij ivf alleen 1e, 2e en 3e poging, uit vergoeding Ivf

  • Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse

   100%

  • Ziekenhuisopname

   100%

   Details

   Max. 3 jaar

   Bekijk vergoeding

  • Ziekenhuisopname: assistentie en extra service voor en na

   Niet vergoed
  • Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   Niet vergoed
  • Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

   100% volgens Nederlands tarief, uit vergoeding Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

  • Ziekenvervoer

   In bepaalde situaties, u betaalt meestal een eigen bijdrage van € 113

   Details

   Met openbaar vervoer, auto of taxi

   Bekijk vergoeding

  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg

   100%

   Details

   De zorg en medisch noodzakelijke opname

   Bekijk vergoeding

  • Zorg bij adoptie

   Niet vergoed
  • Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

   100% gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

  • Zorghotel

   Niet vergoed
  • Zuurstofapparatuur

   100%

  • Zwangerschap en bevalling

   100%, soms betaalt u een eigen bijdrage

  • Zwemmen voor 50+

   Niet vergoed
 • Vaak gezocht 3 Vergoedingen
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   9 behandelingen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 100 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
 • Tand 0 Vergoedingen

  Ruimere tanddekking?

  Bekijk Tandplus A
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
 • Buitenland 2 Vergoedingen

  Ruimere werelddekking?

  Bekijk Zorg op reis
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Student vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Student vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

 • Alle 15 Vergoedingen
  • Ontzorgplus: aanpassing in woning of vervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Acnebehandeling

   100% tot 21 jaar

  • Allergeenvrije schoenen en hielbeschermers

   Niet aanvullend vergoed
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Ambulancevervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Anticonceptie

   100% vanaf 21 jaar

  • Audiologische zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Bevalling-TENS

   Niet aanvullend vergoed
  • Beweegprogramma's

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstkanker: aanvullend onderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstprothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstvoeding: lactatiekundige

   Niet aanvullend vergoed
  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 100 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Student vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Student vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

  • Buitenlandvaccinaties en preventieve geneesmiddelen

   100% (alle ziekterisico’s)

  • CPAP-apparaat

   Niet aanvullend vergoed
  • Camouflage-instructie

   Niet aanvullend vergoed
  • Daisyspelers

   Niet aanvullend vergoed
  • Diagnostiek voor eerstelijns zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Dialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Dieetpreparaten

   Niet aanvullend vergoed
  • Diëtetiek

   1 uur

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Zorg op reis: eerder terugkeren

   Niet aanvullend vergoed
  • Eerstelijns verblijf

   Niet aanvullend vergoed
  • Elektrische epilatie en laserbehandeling

   Niet aanvullend vergoed
  • Erfelijkheidsonderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Ergotherapie

   Niet aanvullend vergoed
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

   9 behandelingen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   9 behandelingen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Geneeskundige ggz

   € 400 voor consulten bij aanpassingsstoornis en werk- en relatieproblemen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

   € 100 voor eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen en verbandmiddelen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Geriatrische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Griepprik

   Niet aanvullend vergoed
  • Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

   Niet aanvullend vergoed
  • Hospice

   Niet aanvullend vergoed
  • Huisarts (huisartsenzorg)

   Niet aanvullend vergoed
  • Huishoudelijke hulp

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulp bij mantelzorg

   Mantelzorgondersteuning van Zorgconsulent

  • Hulphonden

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij diabetes

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij pijnbestrijding (TENS)

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met horen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met spreken

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met zien

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij trombose

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen voor voeding

   Niet aanvullend vergoed
  • Incontinentiemateriaal

   Niet aanvullend vergoed
  • Infuuspomp voor geneesmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

   Niet aanvullend vergoed
  • In-vitrofertilisatie (ivf)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kappen voor schedelbescherming

   Niet aanvullend vergoed
  • Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder

   Niet aanvullend vergoed
  • Kortdurende uitleen (van hulpmiddelen bij problemen met bewegen)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kraampakket

   Niet aanvullend vergoed
  • Kraamzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Kuuroord

   Niet aanvullend vergoed
  • Verblijf in een logeerhuis

   Niet aanvullend vergoed
  • Logopedie

   Niet aanvullend vergoed
  • Loophulpmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • MRA

   Niet aanvullend vergoed
  • Mechanische beademing

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch specialist

   Niet aanvullend vergoed
  • Opname voor geneeskundige ggz

   Niet aanvullend vergoed
  • Orgaantransplantatie en -donatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthoptie

   Niet aanvullend vergoed
  • Overgangsconsulente

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsalarmering

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

   Niet aanvullend vergoed
  • Plastische chirurgie

   Niet aanvullend vergoed
  • Plaswekker

   Niet aanvullend vergoed
  • Prenatale screening

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventiecursussen

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventief onderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Prothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Pruik

   Niet aanvullend vergoed
  • Psoriasisdagbehandeling

   Niet aanvullend vergoed
  • Psychische zorg bij de huisarts

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: repatriëring

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch-specialistische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Second opinion

   Niet aanvullend vergoed
  • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

   Niet aanvullend vergoed
  • Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

   Niet aanvullend vergoed
  • Steunpessarium

   Niet aanvullend vergoed
  • Stoppen met roken

   Niet aanvullend vergoed
  • Stottertherapie

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Therapeutisch kamp voor jongeren

   Niet aanvullend vergoed
  • Trombosedienst

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandschoenen

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

   Niet aanvullend vergoed
  • Vergoeding in bijzondere gevallen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verhaalsbijstand bij letselschade

   € 12.500 voor advocaat of schaderegelingsbureau (via ons)

  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vervangende chauffeur

   Niet aanvullend vergoed
  • Vervangende mantelzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Voetzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Voorwaardelijk toegelaten zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen

   Niet aanvullend vergoed
  • Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: assistentie en extra service voor en na

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenvervoer

   Eigen bijdrage

  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg bij adoptie

   Niet aanvullend vergoed
  • Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorghotel

   Niet aanvullend vergoed
  • Zuurstofapparatuur

   Niet aanvullend vergoed
  • Zwangerschap en bevalling

   Niet aanvullend vergoed
  • Zwemmen voor 50+

   Niet aanvullend vergoed
 • Vaak gezocht 2 Vergoedingen
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 30 per dag, tot € 100
   Geen geneesmiddelen

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   10 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   Niet aanvullend vergoed
  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
 • Tand 0 Vergoedingen

  Ruimere tanddekking?

  Bekijk Tandplus A
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
 • Buitenland 2 Vergoedingen

  Ruimere werelddekking?

  Bekijk Zorg op reis
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Start vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Start vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

 • Alle 10 Vergoedingen
  • Ontzorgplus: aanpassing in woning of vervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Acnebehandeling

   € 150 tot 21 jaar

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Allergeenvrije schoenen en hielbeschermers

   Niet aanvullend vergoed
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 30 per dag, tot € 100
   Geen geneesmiddelen

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Ambulancevervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Anticonceptie

   100% vanaf 21 tot 30 jaar

  • Audiologische zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Bevalling-TENS

   Niet aanvullend vergoed
  • Beweegprogramma's

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstkanker: aanvullend onderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstprothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstvoeding: lactatiekundige

   Niet aanvullend vergoed
  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   Niet aanvullend vergoed
  • Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Start vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Start vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

  • Buitenlandvaccinaties en preventieve geneesmiddelen

   € 75 voor 11 ziekterisico’s

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • CPAP-apparaat

   Niet aanvullend vergoed
  • Camouflage-instructie

   Niet aanvullend vergoed
  • Daisyspelers

   Niet aanvullend vergoed
  • Diagnostiek voor eerstelijns zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Dialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Dieetpreparaten

   Niet aanvullend vergoed
  • Diëtetiek

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: eerder terugkeren

   Niet aanvullend vergoed
  • Eerstelijns verblijf

   Niet aanvullend vergoed
  • Elektrische epilatie en laserbehandeling

   Niet aanvullend vergoed
  • Erfelijkheidsonderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Ergotherapie

   Niet aanvullend vergoed
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

   10 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   10 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Geneeskundige ggz

   Niet aanvullend vergoed
  • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

   Niet aanvullend vergoed
  • Geneesmiddelen basisverzekering

   Niet aanvullend vergoed
  • Geriatrische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Griepprik

   Niet aanvullend vergoed
  • Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

   Niet aanvullend vergoed
  • Hospice

   Niet aanvullend vergoed
  • Huisarts (huisartsenzorg)

   Niet aanvullend vergoed
  • Huishoudelijke hulp

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulp bij mantelzorg

   Mantelzorgondersteuning van Zorgconsulent

  • Hulphonden

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij diabetes

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij pijnbestrijding (TENS)

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met horen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met spreken

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met zien

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij trombose

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen voor voeding

   Niet aanvullend vergoed
  • Incontinentiemateriaal

   Niet aanvullend vergoed
  • Infuuspomp voor geneesmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

   Niet aanvullend vergoed
  • In-vitrofertilisatie (ivf)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kappen voor schedelbescherming

   Niet aanvullend vergoed
  • Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder

   Niet aanvullend vergoed
  • Kortdurende uitleen (van hulpmiddelen bij problemen met bewegen)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kraampakket

   Niet aanvullend vergoed
  • Kraamzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Kuuroord

   Niet aanvullend vergoed
  • Verblijf in een logeerhuis

   Niet aanvullend vergoed
  • Logopedie

   Niet aanvullend vergoed
  • Loophulpmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • MRA

   Niet aanvullend vergoed
  • Mechanische beademing

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch specialist

   Niet aanvullend vergoed
  • Opname voor geneeskundige ggz

   Niet aanvullend vergoed
  • Orgaantransplantatie en -donatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthoptie

   Niet aanvullend vergoed
  • Overgangsconsulente

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsalarmering

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

   Niet aanvullend vergoed
  • Plastische chirurgie

   Niet aanvullend vergoed
  • Plaswekker

   Niet aanvullend vergoed
  • Prenatale screening

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventiecursussen

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventief onderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Prothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Pruik

   Niet aanvullend vergoed
  • Psoriasisdagbehandeling

   Niet aanvullend vergoed
  • Psychische zorg bij de huisarts

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: repatriëring

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch-specialistische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Second opinion

   Niet aanvullend vergoed
  • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

   Niet aanvullend vergoed
  • Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

   Niet aanvullend vergoed
  • Steunpessarium

   Niet aanvullend vergoed
  • Stoppen met roken

   Niet aanvullend vergoed
  • Stottertherapie

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Therapeutisch kamp voor jongeren

   Niet aanvullend vergoed
  • Trombosedienst

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandschoenen

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

   Niet aanvullend vergoed
  • Vergoeding in bijzondere gevallen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verhaalsbijstand bij letselschade

   € 12.500 voor advocaat of schaderegelingsbureau (via ons)

  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vervangende chauffeur

   Niet aanvullend vergoed
  • Vervangende mantelzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Voetzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Voorwaardelijk toegelaten zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen

   Niet aanvullend vergoed
  • Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: assistentie en extra service voor en na

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenvervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg bij adoptie

   Niet aanvullend vergoed
  • Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorghotel

   Niet aanvullend vergoed
  • Zuurstofapparatuur

   Niet aanvullend vergoed
  • Zwangerschap en bevalling

   Niet aanvullend vergoed
  • Zwemmen voor 50+

   Niet aanvullend vergoed
 • Vaak gezocht 4 Vergoedingen
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 40 per dag, tot € 350
   Geen geneesmiddelen

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   16 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 75 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
 • Tand 0 Vergoedingen

  Ruimere tanddekking?

  Bekijk Tandplus A
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
 • Buitenland 2 Vergoedingen

  Ruimere werelddekking?

  Bekijk Zorg op reis
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Plus vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Plus vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

 • Alle 29 Vergoedingen
  • Ontzorgplus: aanpassing in woning of vervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Acnebehandeling

   € 200 tot 21 jaar

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Allergeenvrije schoenen en hielbeschermers

   Niet aanvullend vergoed
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 40 per dag, tot € 350
   Geen geneesmiddelen

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Ambulancevervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Anticonceptie

   100% vanaf 21 jaar

  • Audiologische zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Bevalling-TENS

   Niet aanvullend vergoed
  • Beweegprogramma's

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstkanker: aanvullend onderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstprothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstvoeding: lactatiekundige

   € 200

   Details

   Max., per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 75 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Plus vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Plus vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

  • Buitenlandvaccinaties en preventieve geneesmiddelen

   € 75 voor 11 ziekterisico’s

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • CPAP-apparaat

   Niet aanvullend vergoed
  • Camouflage-instructie

   € 70 voor 2 instructielessen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Daisyspelers

   Niet aanvullend vergoed
  • Diagnostiek voor eerstelijns zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Dialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Dieetpreparaten

   Niet aanvullend vergoed
  • Diëtetiek

   € 120

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Zorg op reis: eerder terugkeren

   Niet aanvullend vergoed
  • Eerstelijns verblijf

   Niet aanvullend vergoed
  • Elektrische epilatie en laserbehandeling

   € 350 voor hele looptijd verzekering

   Details
  • Erfelijkheidsonderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Ergotherapie

   Niet aanvullend vergoed
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

   16 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   16 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Geneeskundige ggz

   Niet aanvullend vergoed
  • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

   € 150 voor eigen bijdragen, geregistreerde geneesmiddelen en verbandmiddelen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Geriatrische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Griepprik

   Jaarlijks

  • Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

   Niet aanvullend vergoed
  • Hospice

   Niet aanvullend vergoed
  • Huisarts (huisartsenzorg)

   Niet aanvullend vergoed
  • Huishoudelijke hulp

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulp bij mantelzorg

   Mantelzorgondersteuning van Zorgconsulent

  • Hulphonden

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij diabetes

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij pijnbestrijding (TENS)

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met horen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met spreken

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met zien

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij trombose

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen voor voeding

   Niet aanvullend vergoed
  • Incontinentiemateriaal

   Niet aanvullend vergoed
  • Infuuspomp voor geneesmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

   Niet aanvullend vergoed
  • In-vitrofertilisatie (ivf)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kappen voor schedelbescherming

   Niet aanvullend vergoed
  • Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder

   Niet aanvullend vergoed
  • Kortdurende uitleen (van hulpmiddelen bij problemen met bewegen)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kraampakket

   1 keer per bevalling

   Details

   Van onze Kraamzorg Service

   Bekijk vergoeding

  • Kraamzorg

   € 250 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Kuuroord

   Niet aanvullend vergoed
  • Verblijf in een logeerhuis

   Ouders bij kind: € 12,50 per dag, tot € 260

   Gezinslid bij volwassene: € 25 per dag

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Logopedie

   Niet aanvullend vergoed
  • Loophulpmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • MRA

   Niet aanvullend vergoed
  • Mechanische beademing

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch specialist

   Niet aanvullend vergoed
  • Opname voor geneeskundige ggz

   Niet aanvullend vergoed
  • Orgaantransplantatie en -donatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthoptie

   € 500 voor andere oogklachten

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Overgangsconsulente

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsalarmering

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

   Niet aanvullend vergoed
  • Plastische chirurgie

   Niet aanvullend vergoed
  • Plaswekker

   € 85 voor hele looptijd verzekering

   Details

   Max., voor huur of koop

   Bekijk vergoeding

  • Prenatale screening

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventiecursussen

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventief onderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Prothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Pruik

   Niet aanvullend vergoed
  • Psoriasisdagbehandeling

   Niet aanvullend vergoed
  • Psychische zorg bij de huisarts

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: repatriëring

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch-specialistische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Second opinion

   Niet aanvullend vergoed
  • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

   1x voor hele looptijd verzekering

   € 1.000 voor sterilisatie vrouw

   € 350 voor sterilisatie man

   Details

   Max.

   Geen vergoeding voor hersteloperatie

   Bekijk vergoeding

  • Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

   Niet aanvullend vergoed
  • Steunpessarium

   100%

  • Stoppen met roken

   Niet aanvullend vergoed
  • Stottertherapie

   € 350 voor hele looptijd verzekering

   Details
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Therapeutisch kamp voor jongeren

   Niet aanvullend vergoed
  • Trombosedienst

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandschoenen

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

   Niet aanvullend vergoed
  • Vergoeding in bijzondere gevallen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verhaalsbijstand bij letselschade

   € 12.500 voor advocaat of schaderegelingsbureau (via ons)

  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vervangende chauffeur

   Niet aanvullend vergoed
  • Vervangende mantelzorg

   € 800

   Details

   Max. per kalenderjaar, via Zorgconsulent

   Bekijk vergoeding

  • Voetzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Voorwaardelijk toegelaten zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen

   Niet aanvullend vergoed
  • Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: assistentie en extra service voor en na

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenvervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg bij adoptie

   € 250

   Details

   Max., per adoptiekind

   Bekijk vergoeding

  • Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorghotel

   Niet aanvullend vergoed
  • Zuurstofapparatuur

   Niet aanvullend vergoed
  • Zwangerschap en bevalling

   € 250 voor de eigen bijdrage en extra kraamzorg, uit vergoeding Kraamzorg

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Zwemmen voor 50+

   Niet aanvullend vergoed
 • Vaak gezocht 5 Vergoedingen
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 50 per dag + geregistreerde geneesmiddelen, samen tot € 550

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   30 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 150 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Orthodontie tot 18 jaar

   Vanaf start behandeling:

   1e 12 maanden max. € 1.000

   2e 12 maanden max. € 1.000

 • Tand 2 Vergoedingen

  Ruimere tanddekking?

  Bekijk Tandplus A
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Vanaf start behandeling:

   1e 12 maanden max. € 1.000

   2e 12 maanden max. € 1.000

  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
 • Buitenland 2 Vergoedingen

  Ruimere werelddekking?

  Bekijk Zorg op reis
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Optimaal vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Optimaal vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

 • Alle 53 Vergoedingen
  • Ontzorgplus: aanpassing in woning of vervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Acnebehandeling

   € 300 tot 21 jaar

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Allergeenvrije schoenen en hielbeschermers

   € 250

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 50 per dag + geregistreerde geneesmiddelen, samen tot € 550

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Ambulancevervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Anticonceptie

   100% vanaf 21 jaar

  • Audiologische zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Bevalling-TENS

   € 75

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Beweegprogramma's

   € 250 voor alle beweegprogramma’s bij chronische ziekte, kanker en de gecombineerde leefstijlinterventie samen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstkanker: aanvullend onderzoek

   MammaPrint en Oncotype DX

  • Borstprothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstvoeding: lactatiekundige

   € 300

   Details

   Max., per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 150 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

   € 250

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Optimaal vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Optimaal vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

  • Buitenlandvaccinaties en preventieve geneesmiddelen

   € 100 voor 11 ziekterisico’s

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • CPAP-apparaat

   Niet aanvullend vergoed
  • Camouflage-instructie

   € 70 voor 2 instructielessen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Daisyspelers

   Niet aanvullend vergoed
  • Diagnostiek voor eerstelijns zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Dialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Dieetpreparaten

   Niet aanvullend vergoed
  • Diëtetiek

   € 200

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Zorg op reis: eerder terugkeren

   Niet aanvullend vergoed
  • Eerstelijns verblijf

   Niet aanvullend vergoed
  • Elektrische epilatie en laserbehandeling

   € 750 voor hele looptijd verzekering

   Details
  • Erfelijkheidsonderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Ergotherapie

   Niet aanvullend vergoed
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

   30 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   30 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Geneeskundige ggz

   € 500 voor consulten bij aanpassingsstoornis en werk- en relatieproblemen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

   € 300 voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, melatonine, waarvan max. € 250 voor eigen bijdragen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Geriatrische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Griepprik

   Jaarlijks

  • Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

   € 250

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Hospice

   € 25 per dag voor eigen betaling, max. 3 maanden

  • Huisarts (huisartsenzorg)

   Niet aanvullend vergoed
  • Huishoudelijke hulp

   9 uur, na ziekenhuisopname

   Details

   Max., per opname, via Zorgconsulent

   Bekijk vergoeding

  • Hulp bij mantelzorg

   € 350 voor mantelzorgmakelaar

   Mantelzorgondersteuning van Zorgconsulent

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Hulphonden

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen

   € 250, voor eigen bijdragen

  • Hulpmiddelen bij diabetes

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij pijnbestrijding (TENS)

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met horen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met spreken

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met zien

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij trombose

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen voor voeding

   Niet aanvullend vergoed
  • Incontinentiemateriaal

   Niet aanvullend vergoed
  • Infuuspomp voor geneesmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

   Niet aanvullend vergoed
  • In-vitrofertilisatie (ivf)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kappen voor schedelbescherming

   Niet aanvullend vergoed
  • Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder

   Niet aanvullend vergoed
  • Kortdurende uitleen (van hulpmiddelen bij problemen met bewegen)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kraampakket

   1 keer per bevalling

   Details

   Van onze Kraamzorg Service

   Bekijk vergoeding

  • Kraamzorg

   € 400 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Kuuroord

   Niet aanvullend vergoed
  • Verblijf in een logeerhuis

   Ouders bij kind: € 12,50 per dag, tot € 260

   Gezinslid bij volwassene: € 25 per dag

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Logopedie

   Niet aanvullend vergoed
  • Loophulpmiddelen

   € 100 voor 5 soorten loophulpmiddelen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • MRA

   Niet aanvullend vergoed
  • Mechanische beademing

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch specialist

   Niet aanvullend vergoed
  • Opname voor geneeskundige ggz

   Niet aanvullend vergoed
  • Orgaantransplantatie en -donatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Vanaf start behandeling:

   1e 12 maanden max. € 1.000

   2e 12 maanden max. € 1.000

  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

   € 250

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Orthoptie

   € 750 voor andere oogklachten

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Overgangsconsulente

   € 200 voor consulten

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Persoonsalarmering

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

   Niet aanvullend vergoed
  • Plastische chirurgie

   • Bij lichamelijke functiestoornis: bovenoogleden en vervangen borstprothesen
   • Correctie flaporen tot 18 jaar
  • Plaswekker

   € 85 voor hele looptijd verzekering

   Details

   Max., voor huur of koop

   Bekijk vergoeding

  • Prenatale screening

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventiecursussen

   75% cursussen eerste hulp en 100% overige cursussen, samen tot € 150

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Preventief onderzoek

   1 persoonlijke gezondheidscheck of sportcheck. En 50% van andere gezondheidschecks en sportmedisch onderzoek, samen tot max. € 200

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Prothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Pruik

   € 250

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Psoriasisdagbehandeling

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Psychische zorg bij de huisarts

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: repatriëring

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch-specialistische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Second opinion

   Niet aanvullend vergoed
  • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

   1x voor hele looptijd verzekering

   € 1.200 voor sterilisatie vrouw

   € 400 voor sterilisatie man

   Details

   Max.

   Geen vergoeding voor hersteloperatie

   Bekijk vergoeding

  • Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

   Niet aanvullend vergoed
  • Steunpessarium

   100%

  • Stoppen met roken

   € 150 voor stoppen met roken en andere preventiecursussen, uit vergoeding Preventiecursussen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Stottertherapie

   € 500 voor hele looptijd verzekering

   Details
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Therapeutisch kamp voor jongeren

   € 300 bij astma, diabetes, overgewicht, constitutioneel eczeem of kanker

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Trombosedienst

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandschoenen

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

   Niet aanvullend vergoed
  • Vergoeding in bijzondere gevallen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verhaalsbijstand bij letselschade

   € 12.500 voor advocaat of schaderegelingsbureau (via ons)

  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vervangende chauffeur

   Niet aanvullend vergoed
  • Vervangende mantelzorg

   € 1.200

   Details

   Max. per kalenderjaar, via Zorgconsulent

   Bekijk vergoeding

  • Voetzorg

   € 200 voor andere voetzorg en zolen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Voorwaardelijk toegelaten zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen

   Niet aanvullend vergoed
  • Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: assistentie en extra service voor en na

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenvervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg bij adoptie

   € 400

   Details

   Max., per adoptiekind

   Bekijk vergoeding

  • Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

   € 250 voor beweegprogramma bij gli en andere beweegprogramma’s samen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Zorghotel

   Niet aanvullend vergoed
  • Zuurstofapparatuur

   Niet aanvullend vergoed
  • Zwangerschap en bevalling

   € 400 voor de eigen bijdrage en extra kraamzorg, uit vergoeding Kraamzorg

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Zwemmen voor 50+

   Niet aanvullend vergoed
 • Vaak gezocht 5 Vergoedingen
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 65 per dag + geregistreerde geneesmiddelen, samen tot € 1.000

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   50 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 300 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Orthodontie tot 18 jaar

   Vanaf start behandeling:

   1e 12 maanden max. € 1.000

   2e 12 maanden max. € 1.000

   3e 12 maanden max. € 1.000

 • Tand 3 Vergoedingen

  Ruimere tanddekking?

  Bekijk Tandplus A
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Vanaf start behandeling:

   1e 12 maanden max. € 1.000

   2e 12 maanden max. € 1.000

   3e 12 maanden max. € 1.000

  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   100%

  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
 • Buitenland 2 Vergoedingen

  Ruimere werelddekking?

  Bekijk Zorg op reis
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Top vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Top vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

 • Alle 63 Vergoedingen
  • Ontzorgplus: aanpassing in woning of vervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Acnebehandeling

   € 400 tot 21 jaar

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Allergeenvrije schoenen en hielbeschermers

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 65 per dag + geregistreerde geneesmiddelen, samen tot € 1.000

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Ambulancevervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Anticonceptie

   100% vanaf 21 jaar

  • Audiologische zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Bevalling-TENS

   € 75

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Beweegprogramma's

   € 500 voor alle beweegprogramma’s bij chronische ziekte, kanker en de gecombineerde leefstijlinterventie samen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Bijzondere tandheelkunde

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstkanker: aanvullend onderzoek

   MammaPrint en Oncotype DX

  • Borstprothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstvoeding: lactatiekundige

   100%

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 300 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Top vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Top vergoedingen gelden ook in het buitenland

   Details

   Tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief

   Bekijk vergoeding

  • Buitenlandvaccinaties en preventieve geneesmiddelen

   100% (alle ziekterisico’s)

  • CPAP-apparaat

   Niet aanvullend vergoed
  • Camouflage-instructie

   € 120 voor 2 instructielessen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Daisyspelers

   Niet aanvullend vergoed
  • Diagnostiek voor eerstelijns zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Dialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Dieetpreparaten

   Niet aanvullend vergoed
  • Diëtetiek

   100%

  • Zorg op reis: eerder terugkeren

   Niet aanvullend vergoed
  • Eerstelijns verblijf

   € 50 per dag voor extra faciliteiten

   Details

   Max., tijdens opname

   Bekijk vergoeding

  • Elektrische epilatie en laserbehandeling

   € 1.500 voor hele looptijd verzekering

   Details
  • Erfelijkheidsonderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Ergotherapie

   100%

  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Niet aanvullend vergoed
  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

   50 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   50 behandelingen, daarvan max. 9 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Geneeskundige ggz

   € 1.000 voor consulten bij aanpassingsstoornis en werk- en relatieproblemen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

   € 1.500 voor geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, melatonine, waarvan max. € 250 voor eigen bijdragen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Geriatrische revalidatie

   € 50 per dag voor extra faciliteiten

   Details

   Max., tijdens opname

   Bekijk vergoeding

  • Griepprik

   Jaarlijks

  • Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Hospice

   € 50 per dag voor eigen betaling, max. 3 maanden

  • Huisarts (huisartsenzorg)

   Niet aanvullend vergoed
  • Huishoudelijke hulp

   18 uur, na ziekenhuisopname

   Details

   Max., per opname, via Zorgconsulent

   Bekijk vergoeding

  • Hulp bij mantelzorg

   € 500 voor mantelzorgmakelaar

   Mantelzorgondersteuning van Zorgconsulent

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Hulphonden

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen

   € 500, voor eigen bijdragen

  • Hulpmiddelen bij diabetes

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij pijnbestrijding (TENS)

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met horen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met spreken

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met zien

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij trombose

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen voor voeding

   Niet aanvullend vergoed
  • Incontinentiemateriaal

   Niet aanvullend vergoed
  • Infuuspomp voor geneesmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

   Niet aanvullend vergoed
  • In-vitrofertilisatie (ivf)

   Tot 43 jaar, poging 4 en 5

  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kappen voor schedelbescherming

   Niet aanvullend vergoed
  • Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder

   Niet aanvullend vergoed
  • Kortdurende uitleen (van hulpmiddelen bij problemen met bewegen)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kraampakket

   1 keer per bevalling

   Details

   Van onze Kraamzorg Service

   Bekijk vergoeding

  • Kraamzorg

   € 550 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Kuuroord

   € 500 bij reumatoïde artritis of psoriasis

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Verblijf in een logeerhuis

   100% voor ouders bij kind en gezinslid bij volwassene

   100% logeren na transplantatie of bij behandeling tegen kanker

  • Logopedie

   Niet aanvullend vergoed
  • Loophulpmiddelen

   € 100 voor 5 soorten loophulpmiddelen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • MRA

   Niet aanvullend vergoed
  • Mechanische beademing

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch specialist

   Niet aanvullend vergoed
  • Opname voor geneeskundige ggz

   Niet aanvullend vergoed
  • Orgaantransplantatie en -donatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Vanaf start behandeling:

   1e 12 maanden max. € 1.000

   2e 12 maanden max. € 1.000

   3e 12 maanden max. € 1.000

  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Orthoptie

   € 1.000 voor andere oogklachten

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Overgangsconsulente

   € 350 voor consulten

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Persoonsalarmering

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

   Niet aanvullend vergoed
  • Plastische chirurgie

   • Bij lichamelijke functiestoornis
   • Correctie flaporen tot 18 jaar
  • Plaswekker

   100% 1x voor hele looptijd verzekering

   Details

   Huur of koop

   Bekijk vergoeding

  • Prenatale screening

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventiecursussen

   75% cursussen eerste hulp en 100% overige cursussen, samen tot € 250

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Preventief onderzoek

   1 persoonlijke gezondheidscheck of sportcheck. En tot max. € 350:

   • 50% van andere gezondheidschecks of sportmedisch onderzoek
   • 100% van farmacogenetisch onderzoek
   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Prothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Pruik

   € 500

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Psoriasisdagbehandeling

   100%

  • Psychische zorg bij de huisarts

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: repatriëring

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch-specialistische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Second opinion

   Niet aanvullend vergoed
  • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

   100% sterilisatie en hersteloperatie

  • Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

   Niet aanvullend vergoed
  • Steunpessarium

   100%

  • Stoppen met roken

   € 250 voor stoppen met roken en andere preventiecursussen, uit vergoeding Preventiecursussen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Stottertherapie

   100%

  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   100%

  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Therapeutisch kamp voor jongeren

   100% bij astma, diabetes, overgewicht, constitutioneel eczeem of kanker

  • Trombosedienst

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandschoenen

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

   Niet aanvullend vergoed
  • Vergoeding in bijzondere gevallen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verhaalsbijstand bij letselschade

   € 12.500 voor advocaat of schaderegelingsbureau (via ons)

  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vervangende chauffeur

   Niet aanvullend vergoed
  • Vervangende mantelzorg

   € 2.000

   Details

   Max. per kalenderjaar, via Zorgconsulent

   Bekijk vergoeding

  • Voetzorg

   € 500 voor andere voetzorg en zolen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Voorwaardelijk toegelaten zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen

   4e en 5e poging ivf (tot 43 jaar), uit vergoeding Ivf

  • Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: assistentie en extra service voor en na

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenvervoer

   Eigen bijdrage

  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg bij adoptie

   € 550

   Details

   Max., per adoptiekind

   Bekijk vergoeding

  • Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

   € 500 voor beweegprogramma bij gli en andere beweegprogramma’s samen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Zorghotel

   100%, in door ons erkend zorghotel

  • Zuurstofapparatuur

   Niet aanvullend vergoed
  • Zwangerschap en bevalling

   € 550 voor de eigen bijdrage en extra kraamzorg, uit vergoeding Kraamzorg

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Zwemmen voor 50+

   € 50

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

 • Vaak gezocht 5 Vergoedingen
  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 75 per dag + geregistreerde geneesmiddelen, samen tot € 1.500

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   100%, max. 18 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 300 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Orthodontie tot 18 jaar

   100%

 • Tand 8 Vergoedingen

  Ruimere tanddekking?

  Bekijk Tandplus A
  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Bijzondere tandheelkunde

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

  • Fronttandvervanging

   Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   € 1.600 voor eigen bijdrage, implantaten, gedeeltelijk kunstgebit en andere tandheelkundige zorg, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   100%

  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   100%

  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   100%

  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   € 1.600 algemene tandheelkundige zorg

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   € 5.000 of € 10.000 volgens Ontzorgplus

   Details

   Max., 1 ongeval per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

 • Buitenland 2 Vergoedingen

  Ruimere werelddekking?

  Bekijk Zorg op reis
  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Zorg volgens vergoedingen Excellent

   100% ziekenhuiszorg België en Duitsland
   Aanvulling basisverzekering in EU-, EER- of verdragsland

   Details
   • Ziekenhuiszorg in België of Duitsland 100%, in (ander) EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten (inclusief vergoeding basisverzekering)
   • Andere zorg die onder de basisverzekering valt: in EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten (inclusief vergoeding basisverzekering)
   • Zorg die onder Excellent valt: in EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten, daarbuiten tot 1 x dat bedrag

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Aanvulling vergoeding basisverzekering + Zorg volgens vergoedingen Excellent

   Details
   • Aanvulling basisverzekering als zorg duurder is dan in Nederland, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
   • Zorg die onder Excellent valt, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
   • Geregistreerde geneesmiddelen
   • Niet-geneesmiddelen, max. € 350 per kalenderjaar
   • Ziekenvervoer naar de zorgverlener

   Bekijk vergoeding

 • Alle 77 Vergoedingen
  • Ontzorgplus: aanpassing in woning of vervoer

   1x voor hele looptijd verzekering

   € 100.000 voor aanpassing woning, of

   € 40.000 voor aanpassing vervoermiddel

   Details
  • Acnebehandeling

   € 500 alle leeftijden

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Allergeenvrije schoenen en hielbeschermers

   € 1.000

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Alternatieve geneeswijzen en beweegzorg

   € 75 per dag + geregistreerde geneesmiddelen, samen tot € 1.500

   Details

   Max. per dag/kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Ambulancevervoer

   Niet aanvullend vergoed
  • Anticonceptie

   100% vanaf 21 jaar

  • Audiologische zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Bevalling-TENS

   € 75

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Beweegprogramma's

   100%

  • Bijzondere tandheelkunde

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

  • Borstkanker: aanvullend onderzoek

   MammaPrint en Oncotype DX

  • Borstprothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Borstvoeding: lactatiekundige

   100%

  • Bril, (contact)lenzen en ooglaseren

   € 300 per 2 aansluitende kalenderjaren

   Details

   Max., voor brillen, lenzen en ooglaseren samen

   Bekijk vergoeding

  • Brillenglazen en lenzen bij medische indicatie

   € 1.000

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: niet-spoedeisende (voorziene) zorg

   Zorg volgens vergoedingen Excellent

   100% ziekenhuiszorg België en Duitsland
   Aanvulling basisverzekering in EU-, EER- of verdragsland

   Details
   • Ziekenhuiszorg in België of Duitsland 100%, in (ander) EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten (inclusief vergoeding basisverzekering)
   • Andere zorg die onder de basisverzekering valt: in EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten (inclusief vergoeding basisverzekering)
   • Zorg die onder Excellent valt: in EU-, EER- of verdragsland tot 2 x bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten, daarbuiten tot 1 x dat bedrag

   Bekijk vergoeding

  • Buitenland: spoedeisende zorg

   Aanvulling vergoeding basisverzekering + Zorg volgens vergoedingen Excellent

   Details
   • Aanvulling basisverzekering als zorg duurder is dan in Nederland, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
   • Zorg die onder Excellent valt, tot buitenlands wettelijk of marktconform tarief
   • Geregistreerde geneesmiddelen
   • Niet-geneesmiddelen, max. € 350 per kalenderjaar
   • Ziekenvervoer naar de zorgverlener

   Bekijk vergoeding

  • Buitenlandvaccinaties en preventieve geneesmiddelen

   100% (alle ziekterisico’s)

  • CPAP-apparaat

   Niet aanvullend vergoed
  • Camouflage-instructie

   € 120 voor 2 instructielessen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Daisyspelers

   Niet aanvullend vergoed
  • Diagnostiek voor eerstelijns zorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Dialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Dieetpreparaten

   Niet aanvullend vergoed
  • Diëtetiek

   100%

  • Zorg op reis: eerder terugkeren

   Extra kosten vervoer en (in buitenland) verblijf als u onverwacht terug naar huis moet

   Details

   Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal bij ziekte of overlijden reisgenoten of familie thuis, bij schade aan woning of bedrijf

   • in woonland alleen vervoer (max. € 500)

   Bekijk vergoeding

  • Eerstelijns verblijf

   100% extra faciliteiten

   Details

   Tijdens opname

   Bekijk vergoeding

  • Elektrische epilatie en laserbehandeling

   € 2.000 voor hele looptijd verzekering

   Details
  • Erfelijkheidsonderzoek

   Niet aanvullend vergoed
  • Ergotherapie

   100%

  • ExpertClean tandenborstel

   Niet aanvullend vergoed
  • Fronttandvervanging

   Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

  • Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

   100%, max. 18 behandelingen manuele therapie

  • Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

   100%, max. 18 behandelingen manuele therapie

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

   Niet aanvullend vergoed
  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   € 1.600 voor eigen bijdrage, implantaten, gedeeltelijk kunstgebit en andere tandheelkundige zorg, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneeskundige ggz

   € 1.500 voor consulten bij aanpassingsstoornis en werk- en relatieproblemen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen aanvullende verzekering

   100% geregistreerde geneesmiddelen, verbandmiddelen, melatonine, waaronder max. € 250 voor eigen bijdragen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Geneesmiddelen basisverzekering

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering

  • Geriatrische revalidatie

   100% extra faciliteiten

   Details

   Tijdens opname

   Bekijk vergoeding

  • Griepprik

   Jaarlijks

  • Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders

   € 1.000

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Hospice

   100% van eigen betaling

  • Huisarts (huisartsenzorg)

   Niet aanvullend vergoed
  • Huishoudelijke hulp

   30 uur, na ziekenhuisopname

   Details

   Max., per opname, via Zorgconsulent

   Bekijk vergoeding

  • Hulp bij mantelzorg

   € 750 voor mantelzorgmakelaar

   Mantelzorgondersteuning van Zorgconsulent

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Hulphonden

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen

   € 1.000, voor eigen bijdragen

  • Hulpmiddelen bij diabetes

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij pijnbestrijding (TENS)

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met het ophouden van urine en ontlasting

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met horen

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met spreken

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij problemen met zien

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij trombose

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

   Niet aanvullend vergoed
  • Hulpmiddelen voor voeding

   Niet aanvullend vergoed
  • Incontinentiemateriaal

   Niet aanvullend vergoed
  • Infuuspomp voor geneesmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

   Niet aanvullend vergoed
  • In-vitrofertilisatie (ivf)

   Tot 43 jaar, extra pogingen

  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kappen voor schedelbescherming

   Niet aanvullend vergoed
  • Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder

   € 25 per werkdag, vanaf 4e opnamedag

   Details

   Max. per dag, max. 60 werkdagen

   Bekijk vergoeding

  • Kortdurende uitleen (van hulpmiddelen bij problemen met bewegen)

   Niet aanvullend vergoed
  • Kraampakket

   1 keer per bevalling

   Details

   Van onze Kraamzorg Service

   Bekijk vergoeding

  • Kraamzorg

   € 550 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg, en 100% voor extra faciliteiten in het geboortecentrum

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Kuuroord

   € 500 bij reumatoïde artritis of psoriasis

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Verblijf in een logeerhuis

   100% voor ouders bij kind en gezinslid bij volwassene

   100% logeren na transplantatie of bij behandeling tegen kanker

  • Logopedie

   Niet aanvullend vergoed
  • Loophulpmiddelen

   € 200 voor 5 soorten loophulpmiddelen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • MRA

   Niet aanvullend vergoed
  • Mechanische beademing

   Niet aanvullend vergoed
  • Medisch specialist

   Niet aanvullend vergoed
  • Opname voor geneeskundige ggz

   Niet aanvullend vergoed
  • Orgaantransplantatie en -donatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   100%

  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   100%

  • Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen

   € 1.000

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Orthoptie

   € 1.500 voor andere oogklachten

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Overgangsconsulente

   € 500 voor consulten

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Persoonsalarmering

   Niet aanvullend vergoed
  • Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

   Niet aanvullend vergoed
  • Plastische chirurgie

   • Bij lichamelijke functiestoornis
   • Correctie flaporen tot 18 jaar
  • Plaswekker

   100% 1x voor hele looptijd verzekering

   Details

   Huur of koop

   Bekijk vergoeding

  • Prenatale screening

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventiecursussen

   Niet aanvullend vergoed
  • Preventief onderzoek

   1 persoonlijke gezondheidscheck of sportcheck. En tot max. € 500:

   • 50% van andere gezondheidschecks of sportmedisch onderzoek
   • 100% van farmacogenetisch onderzoek
   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Prothesen

   Niet aanvullend vergoed
  • Pruik

   € 1.000

   Details

   Max. per kalenderjaar voor alle eigen bijdragen

   Bekijk vergoeding

  • Psoriasisdagbehandeling

   100%

  • Psychische zorg bij de huisarts

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: repatriëring

   Repatriëring bij ernstig(e) ziekte of letsel

   Overkomst bezoeker

   Details

   Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal voor:

   • Repatriëring bij medische noodzaak
   • Verblijf, als repatriëring nog niet kan
   • Vervoer en verblijf voor 1 persoon die naar u toe komt
   • Extra kosten ander vervoer(middel)

   Bekijk vergoeding

  • Medisch-specialistische revalidatie

   Niet aanvullend vergoed
  • Second opinion

   Niet aanvullend vergoed
  • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

   100% sterilisatie en hersteloperatie

  • Steunkousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

   Niet aanvullend vergoed
  • Steunpessarium

   100%

  • Stoppen met roken

   € 325 voor stoppen met roken en andere preventiecursussen, uit vergoeding Preventiecursussen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Stottertherapie

   100%

  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   € 5.000 of € 10.000 volgens Ontzorgplus

   Details

   Max., 1 ongeval per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   100%

  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   € 1.600 algemene tandheelkundige zorg

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Therapeutisch kamp voor jongeren

   100% bij astma, diabetes, overgewicht, constitutioneel eczeem of kanker

  • Trombosedienst

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandmiddelen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verbandschoenen

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vergoeding bij overlijden

   Repatriëring stoffelijk overschot of € 7.500 voor uitvaart

   Extra kosten vervoer en verblijf reisgenoot

   Overkomst familieleden

   Details
   • Repatriëring stoffelijk overschot, of uitvaart in land van overlijden tot € 7.500

   Verblijf max. € 150 per dag, vervoer max. economy (vliegen) en € 0,27/km (overig), totaal voor:

   • Vervoer en verblijf van 2 personen naar plaats opbaring
   • Vervoer en verblijf van 1 persoon om reisgenoot of familielid van overledene bij te staan
   • Vervoer en max. 30 dagen verblijf verzekerde reisgenoten

   Bekijk vergoeding

  • Vergoeding in bijzondere gevallen

   Niet aanvullend vergoed
  • Verhaalsbijstand bij letselschade

   Niet aanvullend vergoed
  • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg op reis: vervangende chauffeur

   Vervangende chauffeur

   Details

   Naar woonplaats, of bij huur naar dichtstbijzijnde inleverplaats

   Bekijk vergoeding

  • Vervangende mantelzorg

   € 2.500

   Details

   Max. per kalenderjaar, via Zorgconsulent

   Bekijk vergoeding

  • Voetzorg

   100% voor andere voetzorg, € 500 voor zolen

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Voorwaardelijk toegelaten zorg

   Geen vergoeding

  • Vruchtbaarheidsbehandelingen

   Extra pogingen ivf (tot 43 jaar), uit vergoeding Ivf

  • Woningaanpassing en overige kosten bij thuisdialyse

   Niet aanvullend vergoed
  • Ziekenhuisopname

   € 2.500 voor extra comfort, uit vergoeding Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

  • Ziekenhuisopname: assistentie en extra service voor en na

   Assistentie

   Vervoer heen en terug (€ 0,27 per km)

   Max. 2 overnachtingen na ontslag

   Details

   Overnachting: max. € 100 per nacht

   Bekijk vergoeding

  • Ziekenhuisopname: extra luxe en comfort

   € 2.500

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

  • Zorg op reis: ziekenhuiszorg in België en Duitsland

   100% medisch specialist in België en Duitsland

   Details

   Alleen voor zorg in ziekenhuis

   Bekijk vergoeding

  • Ziekenvervoer

   Eigen bijdrage

   Ziekenvervoer bij operatie in dagbehandeling

   Vervoer bij ziekenhuisopname en ontslag

   Details

   Met auto of taxi

   Bekijk vergoeding

  • Zintuiglijk gehandicaptenzorg

   Niet aanvullend vergoed
  • Zorg bij adoptie

   € 550

   Details

   Max., per adoptiekind

   Bekijk vergoeding

  • Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht (gli)

   100% voor beweegprogramma bij gli en andere beweegprogramma’s

  • Zorghotel

   100%, in door ons erkend zorghotel

  • Zuurstofapparatuur

   Niet aanvullend vergoed
  • Zwangerschap en bevalling

   € 550 voor eigen bijdrage en extra kraamzorg, en 100% voor extra faciliteiten in het geboortecentrum, uit vergoeding Kraamzorg

   Details

   Max., per bevalling

   Bekijk vergoeding

  • Zwemmen voor 50+

   € 50

   Details

   Max. per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

 • Vaak gezocht Niet van toepassing
 • Tand 5 Vergoedingen

  Ruimere tanddekking?

  Bekijk Tandplus A
  • ExpertClean tandenborstel

   1 tandenborstel, max. per looptijd verzekering, en 4 opzetborsteltjes per kalenderjaar

  • Bijzondere tandheelkunde

   De eigen bijdrage, uit vergoeding Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

  • Fronttandvervanging

   Soms, uit vergoeding Tandheelkundige zorg na een ongeval

  • Gebitsprothese (‘kunstgebit’) vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Kaakchirurgie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Orthodontie vanaf 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

   Niet aanvullend vergoed
  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

   • controle en preventie volledig
   • andere tandheelkundige zorg: € 2.000, waarvan max. € 300 voor vullingen en tandvleesbehandelingen samen
   • elektrische tandenborstel + opzetborsteltjes
   Details

   Vergoedingen: max. per kalenderjaar

   Tandenborstel: 1 per looptijd verzekering

   Geen vergoeding voor: kronen, bruggen, wortelkanaalbehandelingen, implantaten en prothesen

   Bekijk vergoeding

  • Tandheelkundige zorg na een ongeval

   € 10.000

   Details

   Max., 1 ongeval per kalenderjaar

   Bekijk vergoeding

 • Buitenland Niet van toepassing

  Ruimere werelddekking?

  Bekijk Zorg op reis
 • Alle Niet van toepassing